KOR / OVOB: de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting

Als u de btw wilt terug vragen van uw zonnepanelen bij de Belastingdienst, dan moeten we u aanmelden als btw-ondernemer en btw-aangiften voor u doen. U bent namelijk btw-ondernemer omdat u, als zonnepaneelhouder, regelmatig en tegen een vergoeding stroom levert aan het energiebedrijf. Over de opgewekte stroom moet u eenmalig btw betalen en over de aankoop wilt u btw terugvragen. 

Zonnepaneelhouders vallen onder de KOR/OVOB: de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting. De KOR gaat in voor u, op 1 januari volgend op het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld: u koopt in 2021 zonnepanelen dan gaat voor u de KOR in op 1 januari 2022. U kunt in 2021 daardoor de btw terugvragen op uw zonnepanelen.

De KOR is een wettelijke regeling die ondernemers met een kleine btw-afdracht een aantal voordelen biedt. Zonnepaneelhouders vallen daar ook onder en passen daarom altijd standaard de KOR toe. Na de btw teruggaaf op de zonnepanelen wordt u dan namelijk vrijgesteld van de btw aangifteplicht. Als u gewoon een particulier bent die zonnepanelen heeft gekocht, dan kunt u het beste gebruik maken van de KOR. Dat geven we ook aan in het online aanmeldformulier.

Als u minder dan €2500,00 btw terugvraagt op uw zonnepanelen, dan is er niks aan de hand. Komt uw btw bedrag daarboven, neemt u dan even contact met ons op.

BELANGRIJK!

Als u zonnepanelen heeft, dan wordt standaard de nieuwe KOR toegepast. Een gevolg hiervan is dat u in de 3 volgende jaren, geen btw meer kunt terugvragen. U kunt na de eerste btw-teruggaaf niet opnieuw btw terugvragen over alle zakelijke kosten en investeringen. Ook niet over het onderhoud of de aanschaf van een uitbreiding. Dit geldt overigens ook voor niet zonnepaneel gerelateerde zaken. Er zijn ook gevolgen als u emigreert.

3 voorbeelden:

1. 2x zonnepanelen in hetzelfde jaar gekocht

U koopt in januari 2021 zonnepanelen en u vraagt de btw terug. U doet mee met de KOR, wat standaard het geval is. In 2021 kunt u dan nog wel de btw terugvragen van een 2e set zonnepanelen die u koopt in november 2021. De KOR gaat namelijk voor u pas in op 01-01-2022.

2. 2x zonnepanelen niet in hetzelfde jaar gekocht, vanaf 2020

U heeft in januari 2021 zonnepanelen gekocht en u heeft de btw teruggevraagd. In februari 2022 koopt u extra panelen erbij. De btw voor deze extra panelen kunt u niet terugvragen! De KOR gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van aankoop, in dit geval dus 01-01-2022. U bent minimaal 3 jaar aan de KOR gebonden. Binnen die 3 jaar kunt u geen btw terugvragen over de aankoop van de uitbreiding.

3. 2x zonnepanelen; 1e set voor 2020 gekocht, nu een uitbreiding

U heeft in 2016 zonnepanelen gekocht en u heeft de btw teruggevraagd. In februari 2021 koopt u extra panelen erbij. U kunt deze btw alleen aftrekken als u zich tijdig afmeldt voor de KOR. Ook in dit geval is het meestal niet zinvol om btw terug te vragen op een uitbreiding. U gaat namelijk minstens 3 jaar btw betalen over de totaal opgewekte stroom van uw installatie uit 2016 én de uitbreiding in 2021. Al deze 'te betalen btw' gaat af van het bedrag van de btw-teruggaaf.

Geen KOR

Als u er tóch voor kiest om niet mee te doen aan de KOR, dan geldt het volgende:

    1. U betaalt dan jaarlijks btw over de daadwerkelijk totaal opgewekte stroom die u levert aan het energiebedrijf. Daarnaast betaalt u meestal ook nog btw over de energie die u zelf verbruikt. Al deze 'te betalen btw' gaat dus van het bedrag van de btw-teruggaaf af.
    2. U doet wel btw-aangifte. ZonnepanelenBTW verzorgt in dit geval standaard alleen de aangiftes voor u in het kalenderjaar waarin de btw wordt teruggevraagd. Alle andere aangiftes die u vervolgens jaarlijks moet indienen, regelt u zelf. 
    3. U kunt wel btw terugvragen over uw zakelijke kosten en investeringen, dus ook over de aanschaf van een 2e set zonnepanelen.

 

Kijkt u voor uitgebreide informatie op Belastingdienst.nl: btw eigenaren zonnepanelen