KOR / OVOB: de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting

Als u de btw wilt terug vragen van uw zonnepanelen bij de Belastingdienst, dan moeten we u aanmelden als btw-ondernemer en btw-aangiften voor u doen. U bent namelijk btw-ondernemer omdat u, als zonnepaneelhouder, regelmatig en tegen een vergoeding stroom levert aan het energiebedrijf. Over de opgewekte stroom moet u btw betalen en over de aankoop wilt u btw terugvragen. 

Zonnepaneelhouders vallen onder de KOR/OVOB: de Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting. De KOR gaat in voor u, op 1 januari volgend op het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen. Bijvoorbeeld: u koopt in 2020 zonnepanelen dan gaat voor u de KOR in op 1 januari 2021. U kunt in 2020 daardoor de btw terugvragen op uw zonnepanelen.

Als u minder dan €2500,00 btw terugvraagt op uw zonnepanelen, dan is er niks aan de hand. Komt uw btw bedrag daarboven, neemt u dan even contact met ons op.

BELANGRIJK!

Als u vanaf 2020 zonnepanelen koopt, dan wordt standaard de nieuwe KOR toegepast. Een gevolg hiervan is dat u in de 3 volgende jaren, geen btw meer kunt terugvragen. U kunt na de eerste btw-teruggaaf niet opnieuw btw terugvragen over alle zakelijke kosten en investeringen. Ook niet over het onderhoud of de aanschaf van een uitbreiding of een  2e set zonnepanelen. Dit geldt overigens ook voor niet zonnepaneel gerelateerde zaken.

2 voorbeelden:

1. 2x zonnepanelen in hetzelfde jaar

U koopt in maart 2020 zonnepanelen en u vraagt de btw terug. U doet mee met de KOR, wat standaard het geval is. In 2020 kunt u dan nog wel de btw terugvragen van een 2e set zonnepanelen die u koopt in november 2020. De KOR gaat namelijk voor u pas in op 01-01-2021.

2. 2x zonnepanelen niet in hetzelfde jaar

U koopt in oktober 2020 zonnepanelen en u vraagt de btw terug. In februari 2021 koopt u extra panelen erbij. De btw voor deze extra panelen kunt u niet terugvragen! De KOR gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van aankoop, in dit geval dus 01-01-2021. U bent minimaal 3 jaar aan de KOR gebonden. Binnen die 3 jaar kunt u dus geen btw terugvragen over de aankoop van een 2e set zonnepanelen. 

Na 3 jaar kunt u zich afmelden voor de KOR. Maar ook dan is het meestal niet zinvol om btw terug te vragen op een uitbreiding. U gaat in dat geval namelijk minstens 3 jaar btw betalen over de totaal opgewekte stroom. Al deze 'te betalen btw' gaat af van het bedrag van de btw-teruggaaf! 

Geen KOR

Als u er tóch voor kiest om niet mee te doen aan de KOR, dan geldt het volgende:

      1. U betaalt dan jaarlijks btw over de daadwerkelijk totaal opgewekte stroom die u levert aan het energiebedrijf. Daarnaast betaalt u meestal ook nog btw over de energie die u zelf verbruikt. Al deze 'te betalen btw' gaat dus van het bedrag van de btw-teruggaaf af!
      2. U doet wel btw-aangifte. ZonnepanelenBTW verzorgt in dit geval standaard alleen de aangiftes voor u in het kalenderjaar waarin de btw wordt teruggevraagd. Alle andere aangiftes die u vervolgens jaarlijks moet indienen, regelt u zelf. 
      3. U kunt wel btw terugvragen over uw zakelijke kosten en investeringen, dus ook over de aanschaf van een 2e set zonnepanelen.

 

Kijkt u voor meer informatie op Belastingdienst.nl: btw eigenaren zonnepanelen.