Belastingdienst

Wij regelen alles voor u met de Belastingdienst.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan de BTW teruggaaf op zonnepanelen. Wij zijn volledig op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Ook hebben wij afspraken gemaakt met de Belastingdienst zodat de BTW op uw zonnepanelen zo efficiënt en snel mogelijk door de Belastingdienst aan u wordt uitgekeerd. Wij houden u door middel van een persoonlijk online portaal op de hoogte van de stand van zaken. Via dit online portaal zijn wij 24/7 bereikbaar.

1. Registratie bij de Belastingdienst

Wij registreren u bij de Belastingdienst als BTW ondernemer. Deze registratie is verplicht om de BTW terug te vragen.

2. BTW teruggaafverzoek bij de Belastingdienst

Wij vragen de BTW op uw zonnepanelen en de installatie hiervan voor u terug bij de Belastingdienst. Indien van toepassing vragen wij ook de BTW op onze eigen dienstverlening voor u terug.

3. Wettelijke verplichtingen

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan alle wettelijke en administratieve verplichtingen. Wij dienen alle BTW aangiften voor u in, verzorgen uw administratie en verzoeken om toepassing van een aantal goedkeuringen van het ministerie van Financiën.

4. Niet onnodig BTW betalen over opgewekte energie

U bent wettelijk verplicht om btw aan de Belastingdienst te betalen over de stroom die u opwekt. In overleg met de Belastingdienst zorgen wij ervoor dat die BTW het 1e jaar met de teruggaaf verrekend wordt. Door een beroep op een goedkeuring betaalt u daarna géén btw meer.

5. Stopzetten BTW verplichtingen bij de Belastingdienst

Wij zorgen voor een vrijstelling bij de Belastingdienst. Hierdoor stoppen uw btw verplichtingen. U hoeft niet langer btw aangiften in te dienen, administratie bij te houden, of btw te betalen.

6. Contact Belastingdienst

Wij hebben een goede werkrelatie met de Belastingdienst en duidelijke afspraken om uw teruggaaf zo efficiënt en snel mogelijk te verwerken. Wij hebben dagelijks contact met de Belastingdienst en houden uw teruggaaf nauwlettend in de gaten.

Als vast aanspreekpunt onderhouden wij alle contact tussen u en de Belastingdienst met betrekking tot de btw teruggaaf op uw zonnepanelen. Heeft u vragen voor de Belastingdienst, dan kunt u deze via ons stellen. Andersom beantwoorden wij ook vragen van de Belastingdienst over uw teruggaaf.